Vorige

Welke kansen geeft decentralisatie voor Welzijn?

09-04-2011

Dat was de vraag die speelde tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van Verdiwel (vereniging van directeuren van welzijnsinstellingen)?

De aanwezige welzijnsdirecteuren deelden de mening dat nu de tijd rijp is om in te zetten op vakkundige generalisten in de eerste lijn. In veel gevallen kan dat alleen gerealiseerd worden via samenwerken met anderen en door ruimte te scheppen voor samenwerking tussen professionals van verschillende instellingen.

Zie PDF