Vorige

Welke bijdrage kan Welzijn leveren aan fundament Jeugdzorg?

17-07-2011

De decentralisatie van de jeugdzorg is méér dan het overbrengen van de financiering naar gemeenten. In het bestuursakkoord wordt de nadruk gelegd op een ‘nieuw inhoudelijk fundament’ onder de zorg voor jeugdigen. Het gaat om een nieuwe ordening van het sociaal domein inclusief Welzijn, Maatschappelijk Werk, Jeugd en Veiligheid en aanpak van wijkproblemen. Op 12 juni hield ik een inleiding voor een gecombineerde MT vergadering voor de welzijnsinstellingen Scala (Hengelo) en ‘t Iemenschoer Haaksbergen). Diezelfde middag wisselde ik in Haaksbergen hierover van gedachten met directeuren van instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening Oost Nederland (MADION).