Vorige

Vertrouwen in de jeugdzorg

17-11-2009

Op 16 november is bij SWP mijn boek Vertrouwen in de jeugdzorg verschenen. In mijn boek probeer in het vraagstuk van de complexe jeugdzorg inzichtelijk te maken.

Ik begin in hoofdstuk 1 met het beschrijven van de meest opvallende symptomen van het huidige ziektebeeld van de jeugdzorg.

In hoofdstuk 2 beschrijf ik waar, wanneer en onder welke omstandigheden de aanpak misgelopen is en wie daar welke rol in speelde.

In hoofdstuk 3 schets ik de consequenties van die verkeerde aanpak voor het huidig functioneren van de jeugdzorg.

In hoofdstuk 4 geef ik mijn visie op de uitgangspunten voor de herinrichting van de jeugdzorg in Nederland.

In hoofstuk 5 sluit ik af met een aantal konkrete aanbevelingen voor een betere jeugdzorg. Achterin het boek wordt een feitelijk overzicht in grote lijnen gegeven van zowel de eerstelijns als de tweedelijns jeugdzorg in Nederland. Daar geef ik ook een korte toelichting op mijn eigen rol als bestuurder in de jeugdzorg.

Persbericht (pdf)