Vorige

Reactie op het artikel van Follow the Money 21062021: ‘Jeugdbescherming Brabant is vastgelopen, we kunnen zo echt niet verder’.

21-06-2021

Er zitten principiële vragen achter de manier waarop we de jeugdbescherming in Nederland organiseren. Bijvoorbeeld het principe dat – na de uitspraak van de kinderrechter – wanneer het kind op aanwijzing van de rechter in een of andere vorm van zorg geplaatst is, dat dan de ene HBO opgeleide hulpverlener (de jeugdbeschermer) moet blijven toezien op de andere, namelijk de uitvoerende HBO zorgverlener, behandelaar pleegzorg begeleider etc. Dat is voer voor positieconflicten en communicatiestoornissen, niet alleen tussen hulpverleners onderling, maar ook met de belanghebbende kinderen en gezinnen. Dit blijkt onder meer uit het rapport ‘waarom stoppen pleegouders’.

 

Daarnaast dreigt juist de ‘toezichthoudende taak’ het vak van jeugdbeschermer te verengen tot een soort van bureaucratische oppasser en rapporten schrijver. Er is veel voor te zeggen om een onderscheid te maken tussen ‘ingrijpen’ (een voor het kind bedreigende situatie onderzoeken, proberen te bemiddelen en uiteindelijk voor de rechter brengen) en ‘zorg met bescherming’ uitvoeren. De eerste taak kan worden opgedragen aan instellingen als ‘Veilig Thuis’ en de Raad voor de Kinderbescherming.


Zodra de rechter de uitspraak OTS gedaan heeft, kan de uitvoering worden opgedragen aan elke jeugdzorg zorginstelling die daartoe gekwalificeerd is. Een dergelijke gang van zaken is ook gebruikelijk in de volwassenen psychiatrie, die op last van de rechter diverse vormen van gedwongen zorg uitvoert en daarover aan justitie rapporteert. Bescherming hoort immers een onlosmakelijk deel van de uitvoering van zorg te zijn. Als die zorg onverhoopt niet leidt tot afdoende bescherming van het kind kan de zorginstelling dit zelf terugmelden aan de rechter en aanvullende behandeling voorstellen. Als de instelling daarbij in gebreke blijft kan Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming opnieuw ingrijpen.


Het kernprobleem waar we mee zitten is dat sluipenderwijs de bureaucratie leidend is geworden in plaats van vakkennis.

Link naar artikel Follow the Money 21062021.