Vorige

‘Paradigmashift’ nodig binnen gemeentelijke sociale domein

09-08-2012

De decentralisatie van de Rijkstaken (AWBZ-Jeugdzorg-WWNV) levert de gemeenten veel extra geld, maar ook een optelsom van problemen en dreigend faillissement op.Tenzij wordt gekozen voor een samenhangende ondersteuning van problematisch functionerende gezinnen vanuit een andere manier van denken.