Vorige

Is er nog toekomst voor Bureau Jeugdzorg?

16-05-2011

Vooruitblik op de rol, positie en functioneren de Bureaus Jeugdzorg

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de nieuwe front office van de gehele jeugdzorg. Is er nog toekomst voor Bureau Jeugdzorg? En zo ja: hoe ziet die eruit? In het het jubileumnummer van vakblad SoziO (juni 2011) verscheen hierover een beschouwing van Diane Kerbert en Wiel Janssen.