Vorige

Hoe richten we het generalisten team in?

05-03-2014

Veel gemeenten zijn bezig met de voorbereidingen voor het inrichten van een team van generalisten. In 2013 schreef ik hierover een advies voor de Regio Noord Veluwe (RNV). Dat advies ging onder meer over de positionering en de taken van zo’n team, de vereiste vakkennis en functieprofiel, het mandaat om specialistische zorg in te schakelen, de risico’s en het budgetbeheer. Ook het ‘invliegen’ van specialistische expertise (welke?) en de samenwerking met andere beleidsterreinen komt aan de orde…