Vorige

Het is goed dat de politiek ingrijpt in de jeugdzorg

19-05-2010

Onlangs gaf ik een interview op radio 1 over het plan van de Tweede Kamer om in te grijpen in de jeugdzorg. Ik ben blij dat de Kamer, in tegenstelling tot Rouvoet, de neiging heeft om de jeugd GGZ te integreren binnen de jeugdzorg. Op het gebied van de Centra voor Jeugd en Gezin wordt een leidende inhoudelijke visie op ‘vakmanschap in de eerste lijn’ node gemist. Zonder een dergelijke visie zullen de gemeenten vastlopen met de invulling van hun nieuwe taak, vrees ik.