CV


Functie: Adviseur en projectleider. Specialisme: Transformatie Jeugdzorg
Deurne 1952. Woonplaats: Amsterdam
Telefoon: 06 537 749 45  E-mail: mail@wieljanssen.com


Ervaren jeugdzorgadviseur, projectmanager en bestuurder met brede kennis op het terrein van de jeugdzorg en het sociaal domein. Ervaring binnen het gemeentelijk sociaal domein op verschillende niveaus: projectleider intergemeentelijke samenwerking, innovatie jeugdhulp met name eerste lijn en pleegzorg, opzetten eerstelijns jeugdhulp (wijkteams), samenwerking met jeugdhulp aanbieders, coaching van leidinggevenden, communicatie met bestuurders, gemeenteraden en stakeholders.


Opdrachten als projectleider en strategisch adviseur sociaal domein


 • 2019 – Heden: Regionaal projectleider pleegzorg 21 Gemeenten Regio Zuidoost Brabant, 10u p/w
 • 2017 – 2018: Procesmanager samenwerking 21Voorde jeugd Gemeenten Regio Zuidoost Brabant , 32 u
 • 2013 – 2018: Projectleider transitie CJG’s Gemeenten (Valkenswaard, Cranendonck, Heeze-Leende)
 • 2016 – 2017: Projectleider Gemeente Heeze-Leende: integratie CJG-Wmo-W&I tot sociaal team (3D)
 • 2016 – 2017: Programma coördinator Sociaal Domein (Wmo-Jeugd-W&I) Gemeente Valkenswaard
 • 2013 – 2016: Projectleider transitie Jeugdzorg en inrichting sociaal domein Gemeente Koggenland
 • 2013: Advies aan Regio Noord Veluwe (RNV) over inrichting van de basisteams jeugdzorg en de inkoop van specialistische zorg, vooruitlopend op de nieuwe wet
 • 2013: Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen BJ Brabant en Levgroep
 • 2012: Toekomstverkenning Conrisq Groep: adviesnota ten behoeve van de RvB
 • 2011: Advies koersbepaling (namens PwC) voor welzijnsinstelling Alifa Enschede
 • 2010: Projectplan overheveling ambulante jeugdzorg naar de 6 RNV gemeenten
 • 2010 – 2012: Invoering Jaardocument Jeugdzorg, PWC team, opdrachtgever WVC
 • 2009 – 2013: Strategisch advies RvB BJ Brabant: transitie jeugdzorg, zorginnovatie

Loopbaan


 • 2009 – Heden        Adviseur en projectleider (ZZP) op het gebied van transformatie jeugdzorg, inrichting eerste lijns jeugdzorg innovatie jeugdhulp, teambuilding en samenwerkingsprocessen.
 • 2010 – 2012           Consultant to the firm, transitie jeugdzorg, part time bij PwC, (PricewaterhouseCoopers)
 • 1999 – 2009           Directeur/bestuurder Bureau Jeugdzorg Amsterdam, BJAA, 900 FTE
 • 1992 – 1999           Directeur/bestuurder jeugdzorg in Eindhoven, 150 FTE
 • 1985 – 1992           Directeur ambulante en residentiele jeugdzorg in Helmond, 100 FTE
 • 1981 – 1985            Teamleider Buurtwerk Eindhoven
 • 1976 – 1981            Jongerenwerker achterstandswijk Helmond West

Opleiding


 • Transactionele Analyse (TA opleiding), 2010-2011;
 • Opleiding tot Coach (Weisfelt), 2006 – 2008;
 • VO Servicemanagement HVA, 1993;
 • HBO Sociale Academie, cw, 1976;
 • Propedeuse Economie, 1972;
 • Gymnasium B, 1970.

Nevenfunctie


 • Stichtingsbestuur Opvangcentra De Elandsstraat Amsterdam (Dak en Thuisloze jongeren), bestuurslid sinds 2016, voorzitter sinds 2018
 • Publicaties: zie website Wieljanssenadvies: https://www.wieljanssen.com.