CV


Functie: Adviseur, Procesmanager en Coach  Specialisme: Transitie Jeugdzorg
Deurne 1952. Woonplaats: Amsterdam
Telefoon: 06 537 749 45  E-mail: mail@wieljanssen.com


Ervaren jeugdzorgadviseur, projectmanager en bestuurder met brede kennis op het terrein van de jeugdzorg en het sociaal domein. Ervaring binnen het gemeentelijk sociaal domein op verschillende niveaus: beleidsadvies, projectmanager transitie, integrale aanpak Jeugd, Wmo en W&I, inkoop zorgaanbod, inrichting sociaal team, teamprocessen, coaching van leidinggevenden, communicatie met bestuurders, gemeenteraden en stakeholders.


Opdrachten als projectleider en strategisch adviseur sociaal domein


 • 2019 – Heden: Regionaal projectleider pleegzorg 21 Gemeenten Regio Zuidoost Brabant
 • 2017 – 2018: Procesmanager samenwerkingsverband 21 Gemeenten Regio Zuidoost Brabant
 • 2013 – 2018: Projectleider en Adviseur Transitie Jeugd A2 Gemeenten (Valkenswaard, Cranendonck, Heeze-Leende)
 • 2016 – 2017: Projectleider Gemeente Heeze-Leende: integratie CJG-Wmo-W&I tot sociaal team (3D)
 • 2016 – 2017: Programma coördinator Sociaal Domein (Wmo-Jeugd-W&I) Gemeente Valkenswaard
 • 2013 – 2016: Projectleider en adviseur transitie Jeugdzorg en inrichting sociaal domein (sociaal team) voor gemeente Koggenland
 • 2013: Advies aan Regio Noord Veluwe (RNV) over inrichting van de basisteams jeugdzorg en de inkoop van specialistische zorg, vooruitlopend op de nieuwe wet
 • 2013: Onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen BJ Brabant en Levgroep
 • 2012: Toekomstverkenning Conrisq Groep: adviesnota ten behoeve van de RvB
 • 2011: Advies koersbepaling (PwC) voor welzijnsinstelling Alifa Enschede
 • 2010: Projectplan overheveling ambulante jeugdzorg naar de 6 RNV gemeenten
 • 2010 – 2012: Invoering Jaardocument Jeugdzorg, PWC team, opdracht WVC
 • 2009 – 2013: Strategisch advies RvB BJ Brabant: transitie jeugdzorg, zorginnovatie

Loopbaan


 • 2009 – Heden: Adviseur en projectleider (ZZP) op het gebied van transitie jeugdzorg en inrichting sociaal domein, inkoop, teambuilding en samenwerkingsprocessen.
 • 2010 – 2012: Consultant to the firm, transitie jeugdzorg, part time bij PwC.
 • 1999 – 2009: Directeur/bestuurder Bureau Jeugdzorg Amsterdam, BJAA, 900 FTE.
 • 1992 – 1999: Directeur/bestuurder jeugdzorg in Eindhoven, 150 FTE.
 • 1985 – 1992: Directeur ambulante en residentiële jeugdzorg in Helmond, 100 FTE.
 • 1981 – 1985: Teamleider Buurtwerk Eindhoven.
 • 1976 – 1981: Jongerenwerker achterstandswijk Helmond West.

Opleiding


 • Opleiding tot relatie coach (Weisfelt), 2014-2015;
 • Transactionele Analyse (TA opleiding), 2010-2011;
 • Opleiding tot Coach (Weisfelt), 2006 – 2008;
 • VO Servicemanagement HVA, 1993;
 • HBO Sociale Academie, cw, 1976;
 • Propedeuse Economie, 1972;
 • Gymnasium B, 1970.

Nevenfunctie


 • Voorzitter Stichtingsbestuur Opvangcentra de Elandsstraat Amsterdam (Dak en Thuisloze jongeren).
 • Publicaties: zie website Wieljanssenadvies: https://www.wieljanssen.com.