Reactie op het artikel van Follow the Money 21062021: ‘Jeugdbescherming Brabant is vastgelopen, we kunnen zo echt niet verder’.

21-06-2021

Er zitten principiële vragen achter de manier waarop we de jeugdbescherming in Nederland organiseren. Bijvoorbeeld het principe dat - na de uitspraak van de kinderrechter...

Hoe zorgen we ervoor dat er meer pleegouders komen in plaats van minder?

22-06-2020

In mijn rol als regionaal projectleider pleegzorg hield ik een presentatie voor de 21 wethouders van regio Zuidoost Brabant. Deze presentatie is via deze link...

Waarom was de decentralisatie van de jeugdzorg ook al weer nodig?

23-01-2018

Hoe zijn gemeenten er mee aan de slag gegaan vanaf 2015?  Voor welke uitdagingen staan de gemeenten nu?  Wat betekent dat voor professionals? Zie mijn presentatie als...

Psychiaters slaan alarm over hulp aan suïcidale kinderen, ma

26-06-2017

‘Zeker twintig kinderen met ernstige psychische problemen moeten zo lang wachten op een behandeling dat het voor hen riskant is. Zij hebben bijvoorbeeld zelfmoordpogingen gedaan,...

Sturingsvraagstukken bij wijkteams.

01-03-2017

De gemeente heeft behoefte aan meer sturing De start van de CJG/Sociaal Team/Wijkteams (hierna wijkteams genoemd) al vóór de decentralisatie, was bij veel gemeenten gebaseerd...

Integratie van Jeugd en WMO binnen het Sociaal team.

04-09-2015

Aanleiding en doel Naar aanleiding van discussies binnen de drie samenwerkende A2 gemeenten (Valkenswaard, Cranendonck, Heeze-Leende) over wijze waarop met name Jeugd en Wmo meer...

Samenwerking op het gebied van 'multi-problem'.

05-08-2015

Aanleiding In de A2 gemeenten (Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck) voeren we al enige tijd discussie over het onderscheid in de aanpak van ‘mono’ en ‘Multi’ problematiek....

Jeugdhulp op een andere manier organiseren.

24-03-2014

Binnen de huidige jeugdzorg is door allerlei wettelijke bepalingen veel nadruk komen liggen op (alsmaar) diagnosticeren en vervolgens verwijzen naar dure specialistische hulp. In de...

Hoe richten we het generalisten team in?

05-03-2014

Veel gemeenten zijn bezig met de voorbereidingen voor het inrichten van een team van generalisten. In 2013 schreef ik hierover een advies voor de Regio Noord...

Het onderwijs en de jeugdzorg dichter bij elkaar

15-05-2013

Een historische beschouwing naar aanleiding van een 'voorlopersconferentie' in Helmond.

Welke gevolgen heeft de transitie voor jeugdinternaten?

13-05-2013

Moeten we doorgaan met kinderen opnemen in internaten? En kunnen we dat betaalbaar houden?

Presentatie Paradigmashift voor samenwerkende gemeenten regio Noord Veluwe

24-04-2013

Tijdens een bijeenkomst van de samenwerkende gemeenten in de regio Noord Veluwe met zorginstellingen op 22 november vorig jaar, verzorgde ik een inleiding om een discussie...

'Paradigmashift' nodig binnen gemeentelijke sociale domein

09-08-2012

De decentralisatie van de Rijkstaken (AWBZ-Jeugdzorg-WWNV) levert de gemeenten veel extra geld, maar ook een optelsom van problemen en dreigend faillissement op.Tenzij wordt gekozen voor...

Verkenning toekomstige financieringswijze van de jeugzorg

31-12-2011

De gemeenten zijn zich aan het voorbereiden op de nieuwe jeugdzorgtaken die op hen afkomen. De kunst is om deze nieuwe uitdaging met het bestaande...

Lessen voor jeugdartsen uit de geschiedenis van de Jeugdzorg

28-09-2011

Op 9 september 2011 hield ik op verzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) een inleiding over de mogelijkheden van (jeugd) artsen om een rol...

Welke bijdrage kan Welzijn leveren aan fundament Jeugdzorg?

17-07-2011

De decentralisatie van de jeugdzorg is méér dan het overbrengen van de financiering naar gemeenten. In het bestuursakkoord wordt de nadruk gelegd op een 'nieuw...

Is er nog toekomst voor Bureau Jeugdzorg?

16-05-2011

Vooruitblik op de rol, positie en functioneren de Bureaus Jeugdzorg Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de nieuwe front office van de gehele jeugdzorg. Is...

Welke kansen geeft decentralisatie voor Welzijn?

09-04-2011

Dat was de vraag die speelde tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van Verdiwel (vereniging van directeuren van welzijnsinstellingen)? De aanwezige...

Wat werkt en wat werkt niet?

28-03-2011

Op 16 maart hield ik een inleiding tijdens een werkconferentie in Den Bosch, georganiseerd door hogeschool Avans en welzijnsorganisatie Divers met als titel ‘Wat werkt preventief...

Persbericht BJ Brabant

20-01-2011

In het persbericht over de conferentie ‘Erop af in Helmond’ pleit BJ Brabant voor een versterking van de eerstelijns jeugdzorg. ‘Er wordt massaal geld verspild omdat –...

Conferentie ‘erop af’ in Helmond op 10 februari

06-01-2011

Hoe kunnen de gemeenten de kansen van de aankomende decentralisatie benutten? Hoe moet de eerstelijns jeugdzorg eruit gaan zien? Lees verder.

Een model voor een toekomstbestendige jeugdzorg

25-12-2010

Bekijk het artikel (pdf).

Wat betekenen de afspraken in het regeerakkoord over de jeugdzorg voor de gemeenten?

23-11-2010

Wat betekenen de afspraken in het regeerakkoord over de jeugdzorg voor de gemeenten? Hoe kunnen zij zich daarop voorbereiden? Binnen PwC hebben we onszelf deze vraag...

Hoe verder met de jeugdbescherming?

06-10-2010

Hoe verder met de jeugdbescherming? Een ouder klopt met een eenvoudige opvoedvraag aan bij jeugdzorg en ervaart vervolgens tot zijn schrik dat zijn kind onder...

Voor welke keuzen staat de Jeugdzorg in Nederland?

06-09-2010

(korte versie van mijn artikel in vakblad SoziO, september nummer) Weg met het isoleren, repareren en weer terugzetten. Vorig jaar stelde het parlement een werkgroep...

Hoe maken we jeugdzorg bereikbaar, flexibel en effectief

07-06-2010

Op 3 juni leidde ik tijdens een druk bezocht seminar twee workshops over de kansen om in de jeugdzorg een stap vooruit te zetten met...

Het is goed dat de politiek ingrijpt in de jeugdzorg

19-05-2010

Onlangs gaf ik een interview op radio 1 over het plan van de Tweede Kamer om in te grijpen in de jeugdzorg. Ik ben blij dat...

Wat helpt wel en wat helpt niet in de jeugdzorg?

02-04-2010

Op 25 maart bezocht ik bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een conferentie over dit onderwerp. De conferentie werd georganiseerd ter gelegenheid van het aantreden...

Klem in de jeugdzorg

16-02-2010

Een uitverkochte Rode Hoed discussieerde onlangs op 10 februari over de vele schakels in de jeugdzorg die adequate hulp in de weg staan.   Met...

De Jeugd GGZ kan binnen de jeugdzorg niet gemist worden

30-01-2010

Minister Rouvoet laat binnenkort aan de Kamer weten hoe hij de toekomst van de jeugdzorg ziet. De meeste betrokkenen pleiten ervoor om om één integrale...

Recensie in het Maandblad Geestelijke volksgezondheid (MGv)

27-01-2010

Vertrouwen in de jeugdzorg, Wiel Janssen, Uitgeverij SWP Amsterdam, 2010, De titel van het boekje Vertrouwen in de jeugdzorg geeft kernachtig aan waar het nu...

Beroepseer

12-01-2010

In een video interview met de Stichting Beroepseer (www.beroepseer.nl) naar aanleiding van mijn boek, vat ik de huidige situatie in de jeugdzorg in vier punten...

Boekbespreking door Jos van der Lans

28-12-2009

Beste Wiel Janssen, Ik heb vandaag (je moet wat met kerstmis) uw boek gelezen. Met erg veel genoegen. Ik heb er maar meteen een kleine...

Publicaties naar aanleiding van ‘Vertrouwen in de Jeugdzorg'

15-12-2009

Interview met vakblad Sozio 17 november 2009 (Olaf Stomp)   'De jeugdzorg hoeft niet zo ingewikkeld in elkaar te zitten' De regie in de jeugdzorg moet...

Interview Binnenlands Bestuur

15-12-2009

'Je reinste Kafka in de jeugdzorg' Wiel Janssen, de ontslagen directeur van het Amsterdamse Bureau Jeugdzorg, slaat hard terug: ‘De conclusie dat de veiligheid van...

Vertrouwen in de jeugdzorg

17-11-2009

Op 16 november is bij SWP mijn boek Vertrouwen in de jeugdzorg verschenen. In mijn boek probeer in het vraagstuk van de complexe jeugdzorg inzichtelijk te...

Wachtlijsten in de jeugdzorg

11-11-2009

Het zojuist verschenen evaluatierapport over de wet op de jeugdzorg bevat het volgende overzicht over het aantal op hulp wachtende kinderen. Tabel: Aantal wachtenden in...